Donaties

Alle goede gevers heel, heel hartelijk bedankt

De Diaconie van de Gereformeerde Kerk "de SamenVaart"
te Hollands Kroon schenkt onze stichting 4 jaar lang € 2000,-
Daar kunnen een 6 tal kinderen 4 jaar voor naar de Middelbare school.

Naar boven

Tijdens de Nationale Burendag 2015 van de Middenweg, van het spoor tot de Driebruggen in Hollands Kroon is er een inzameling gehouden voor st Yanti, deze bracht € 200,- op. Het feest werd gehouden bij de buren Overdevest.


Een Actie van de Lions club Hollands Kroon heeft € 1000,- opgeleverd en schonk st Yanti deze opbrengst.

De actie werd gestart op de Zandhorst school in Hollands Kroon met een verloting.

Namens st Yanti hartelijk dank.
Stichting Yanti is heel dankbaar en blij met de toezegging van

KOOPMAN & CO Accountants Belastingadviseurs

om voor 5 jaar, 5 kinderen te steunen met hun opleiding, om zo toe te werken naar een beter bestaan voor hen en hun familie.

Namens hen en het bestuur, hartelijk dank.